100 år av transmissionskunnande!

Företaget grundades 1913 av Anders Bengtsson och främsta kundgruppen var de skånska lantbrukarna. I dag, 100 år senare, är vi specialiserade på mekaniska transmissioner med inriktning på OEM kunder. Vi kombinerar egen tillverkning av kuggade produkter såsom kugghjul och remhjul med agenturprodukter från några av Europas ledande tillverkare. Vi har egen inköpspersonal i Kina för att hjälpa våra kunder att hitta fördelaktiga inköpskanaler samt att löpande kontrollera kvalite och ledtid för de komponenter vi låter tillverka hos våra kinesiska partners. Dessutom erbjuder vi olika typer av supporttjänster med anknytning till vårt affärsområde. Exempel på detta är:

  • ASSEMLBY-Support där vi erbjuder delmontering/kombinering av våra produkter
  • CALCULATION-Support där vi erbjuder beräkning/dimensionering inom vårt kompetensområde
  • CAD-Support som är en web-baserad tjänst för 3D CAD modeller
  • LOGISTIC-Support som är en web-baserad tjänst med logistikinformation för våra avtalskunder

Sedan många år är vi ett helägt dotterbolag till Indutrade som är noterat på börsens A-lista

Fråga någon som kan!

Ring 040-6807300 eller maila oss på
info@bengtssons-maskin.se

Partners
Enerpac
www.enerpac.com
Spinea
www.spinea.sk